Osteopathie Praktijk Goossens

Algemeen
 

Home

Medewerkers

Algemeen

Praktisch

Indicaties

Baby’s en Kinderen

Sporters

Nuttige links

 

 

 

 

Praktijkadres:
     Ginderbuiten 213 bus 1
     2400 Mol (B)

Telefoon : 0032 (0)14/32.00.62
GSM Erwin: 0032 (0)496/08.12.09

GSM Koen: 0032 (0)468/23.96.34
Mail : info@osteopathiepraktijkgoossens.be

 

De Amerikaanse arts Dr. Andrew Taylor Still (1828-1917) ontdekte vorige eeuw de principes waarop de osteopathie gestoeld is en mag beschouwd worden als de pionier van de osteopathie. Het is Dr. Still zelf die op 22 juni 1874 aan zijn ontdekkingen de symbolische naam “Osteopathie” gaf.

 

             De naam osteopathie is een samenvoeging van de twee Griekse woorden “osteon” en “pathos”  waarbij osteon kan vertaald worden als “weefsel” en pathos als “gevoel”. Het gaat dus in de osteopathie om het voelen en herstellen van de (beweeglijkheid van de) weefsels en dit met betrekking tot drie systemen in het lichaam : het pariëtale systeem bestaande uit het bewegingsapparaat, het viscerale systeem bestaande uit het spijsverteringsstelsel en het cranio-sacrale systeem bestaande uit de schedel en het bekken. Aangezien deze drie systemen zowel anatomisch als fysiologisch innig met elkaar verbonden zijn, heeft de klassieke osteopathie dan ook als doel het herstellen van mogelijke bewegingsverliezen in deze weefsels en dit door middel van zuiver manuele behandelingstechnieken.

 

             De osteopatische denkwijze is dan ook holistisch en poogt causaal te zijn : “Een osteopaat behandelt niet de plaats waar de klacht tot uiting komt maar zoekt naar de plaats waar de klacht zijn oorsprong heeft”. Anders gezegd : “Er wordt geen klacht behandeld maar wel de mens waarin de klacht tot uiting komt”. Biologisch gezien is de mens immers één geheel waarbij alle afzonderlijke systemen elkaar beïnvloeden .

 

             Tevens doet de osteopathie beroep op het eigen zelfhelend mechanisme dat elk lichaam bezit. Elk mens heeft van nature een innerlijke kracht die er naar streeft het lichaam zo gezond mogelijk te houden, zich te verdedigen en aan te passen, waardoor klachten en eventuele ziektes overwonnen kunnen worden. De osteopathie stimuleert en activeert dit mechanisme. Daar waar de weefsels een goede beweeglijkheid bezitten, krijgt de ziekte of de klacht geen kans. Een belangrijk principe in de osteopathie luidt dan ook : “alles wat leeft, beweegt en alles wat beweegt, leeft”.