Osteopathie Praktijk Goossens

Baby’s en Kinderen
 

Home

Medewerkers

Algemeen

Praktisch

Indicaties

Baby’s en Kinderen

Sporters

Nuttige links

 

 

 

 

Praktijkadres:

     Ginderbuiten 213 bus 1      2400 Mol (B) Telefoon : 0032 (0)14/32.00.62 GSM Erwin: 0032 (0)496/08.12.09

GSM Koen: 0032 (0)468/23.96.34

Mail : info@osteopathiepraktijkgoossens.be

 

     Osteopathie bij baby’s en kinderen heeft meestal betrekking op het zogenaamde Kiss- en Kidd-syndroom. Deze syndromen zijn geen ziekte op zich maar wel een verzameling van klachten, waarvan meestal slechts enkele kenmerken bij een individuele baby of kind zullen voorkomen!

 

Het Kiss-syndroom kan bestaan uit enkele van de volgende kenmerken :
 • Reflux al dan niet verborgen en/of in combinatie met ongemak en huilbuien met soms zelfs projectiel braken.
 • Frequent, langdurig en ontroostbaar huilen : een huilbaby huilt gemiddeld per dag meer dan 2,5 uren en dit zonder reden zoals ziekte, honger en/of een te verversen pamper.
 • In- en doorslaapproblemen : een pasgeborene zou gemiddeld 16-20 uren/dag moeten slapen waarvan 2-3 uren ononderbroken, op 2 maanden 15-16 uren/dag, op 3 maanden 14 uren/dag gespreid over 3 fasen, op 6 maanden 11 uren/dag en op 1-3 jaar 10-12 uren/dag.
 • Stoelgangproblemen al dan niet met winderigheid en/of darmkrampjes : normaliter zou een pasgeborene bij flessenvoeding gemiddeld 1 maal/dag en bij borstvoeding na iedere voeding stoelgang moeten maken.
 • Algemeen onrustig en ontevreden zijn.
 • Overstrekken van de romp en het hoofdje : vaak willen deze baby’s reeds heel vroeg rechtstaan en steunen op de benen.
 • Asymmetrische vorm van de schedel.
 • Voorkeursrotatie naar links of rechts van het hoofdje met eventueel secundaire afplatting van het achterhoofd en/of kaal plekje.
 • Verminderde zuigreflex aan de tepel of speen.
 • Veelvuldig verslikken en hikken.
 • Snel schrikken van geluiden en/of andere prikkels.
 • Asymmetrisch bewegen van de linker of rechter lichaamshelft.

     Indien bij een baby drie of meer van bovenvermelde kenmerken aanwezig zijn, is het nuttig om de baby osteopatisch te laten onderzoeken. Vaak worden deze klachten veroorzaakt doordat ter hoogte van de schedel, de bovenste halswervels en/of het bekken bewegingsbeperkingen zijn ontstaan. Hierdoor kunnen een aantal zenuwen worden geďrriteerd alsook enkele bindweefselvliezen ter hoogte van de borstkas en/of buik op spanning komen te staan. Daarenboven kunnen ook asymmetrische spanningen ontstaan in het vlies rondom het ruggenmerg dat loopt van de schedel tot aan het bekken en kan het middenrif een belangrijke rol spelen in het ontstaan van deze klachten. Deze klachten kunnen meestal doeltreffend door een osteopaat behandeld worden door de beweeglijkheid van de bovenste halswervels, het bekken en de schedel (die bij baby’s nog niet vergroeid is) te herstellen. Hierdoor worden de geprikkelde zenuwen bevrijd en de spanningen in het vlies rondom het ruggenmerg, ter hoogte van borstkas en de buik genormaliseerd. Sommige baby’s worden tijdens een behandeling onrustig en kunnen zelfs beginnen huilen ondanks het feit dat de uitgeoefende krachten zeer klein zijn en de behandeling zeer zacht is. Het “kraken” van een baby is vanzelfsprekend uit den boze. Vaak worden baby’s echter zeer rustig tijdens en na een behandeling en vallen soms in een diepe slaap. De reactie van een baby zowel tijdens als na een behandeling zal echter steeds individueel verschillend zijn maar het uiteindelijk resultaat is nagenoeg steeds positief. Door het zachte karakter van een osteopatische behandeling kan deze reeds zeer snel na de bevalling aangevat worden.

 

Wat kan de oorzaak zijn van het Kiss-syndroom ?

     Deze klachten kunnen worden veroorzaakt zowel voor, tijdens als na de bevalling : 

 • Een snelle of geforceerde uitdrijving door het geboortekanaal eventueel bespoedigd door externe druk op de buik van de moeder en/of het gebruik van een zuiger of verlostang.
 • Een vroege indaling van het ongeboren kind in het bekken van de moeder waarbij de schedel van het kind langdurig contact maakt met de beenderige structuren van het bekken van de moeder.
 • Contact van het hoofdje tegen de ribbenboord van de moeder zoals bijvoorbeeld bij stuitligging.
 • Langdurige persweeën al dan niet in combinatie met een vertraagde ontsluiting.
 • Zeer snelle uitdrijving waarbij de verschillende schedelnaden snel over elkaar dienen te glijden om de diameter van het hoofdje te verkleinen en passage door het geboortekanaal mogelijk te maken.
 • Afwijkende geboortepositie zoals stuitligging, aangezichtsligging of sterrenkijker.
 • Fysiek contact van de hoofdjes tegen elkaar bij twee- of meerlingen.
 • Het afwezig zijn van een normale passage van het hoofdje door het geboortekanaal zoals het geval bij een keizersnede. 
 • Het vast komen te zitten van het hoofdje in het geboortekanaal, klem zitten van een schouder achter het schaambeen of door het verstrengelen van de navelstreng rondom de hals.

     Vergeet echter niet dat beslissingen genomen door een gynaecoloog of vroedvrouw vaak noodzakelijk en levensreddend zijn en primeren op het mogelijks ontstaan van deze klachten!

 

Wat als het Kiss-syndroom niet of niet doeltreffend behandeld wordt en evolueert naar het Kidd-syndroom bij kinderen?

     Vanaf vijf- tot tienjarige leeftijd gaan de verschillende schedelbeenderen ter hoogte van de schedelnaden met elkaar vergroeien waardoor een mogelijke correctie moeilijker maar gelukkig niet onmogelijk wordt. Indien een mogelijk bewegingsverlies ter hoogte van de schedelnaden echter niet gecorrigeerd wordt, kunnen deze kinderen klachten ontwikkelen die kaderen in het Kidd-syndroom met volgende kenmerken : 

 • In- en/of doorslaapmoeilijkheden : kinderen tot 3 jaar dienen gemiddeld per etmaal 10 tot 12 uren te slapen.
 • Onrustig slapen, slaapwandelen en/of frequente nachtmerries.
 • Een verhoogde gevoeligheid voor oorontstekingen en/of infecties van de bovenste luchtwegen.
 • Frequente hoofd- en/of buikpijnen.
 • Constipatie.
 • Concentratiestoornissen met eventuele leermoeilijkheden (dyslexie, dyscalculie, …)
 • Bedwateren 
 • Moeilijkheden met fijne motoriek.
 • Frequent struikelen en vallen.
 • Hyperkinetisch gedrag en ADHD.
 • Moeilijkheden bij leggen van sociale contacten (graag alleen spelen).
 • Onhandelbare gedrag met frequent woede aanvallen en driftbuien.
 • Faalangst.
 • Angst voor het onbekende.

Vertraagde ontwikkeling op gebied van motoriek waarbij volgende mijlpalen kunnen herkend worden bij een normale ontwikkeling : 

 • op 2 maanden hoofd stabiel houden in geassisteerde zit
 • op 3 maanden hoofd stabiel houden bij transfers van rugligging naar zit en handen samenbrengen naar de middellijn
 • op 4 maanden grijpen en reiken
 • op 6 maanden het doorgeven van voorwerpen van de ene naar de ander hand en zelfstandig zitten
 • op 7 maanden rollen van rugligging naar buikligging zonder zich te overstrekken
 • op 8 maanden duim- en vingergreep en kruipen
 • op 12 maanden bladeren in een boek en zelfstandig stappen (problematiek vanaf 24 maanden)
 • op 15 maanden toren bouwen met 2 blokken
 • op 15 maanden drinken van beker
 • op 16 maanden lopen
 • op 18 maanden eten met lepel
 • op 3 jaar zichzelf aankleden.

Vertraagde en/of verstoorde ontwikkeling op gebied van sociale vaardigheden met als mijlpalen : 

 • op 6 weken glimlachen
 • op 16 weken hartelijk lachen
 • op 7 maanden herkennen van vertrouwde gezichten en angst voor onbekenden
 • op 9 maanden zwaaien en verstoppertje spelen.

Vertraagde ontwikkeling op gebied van spraak : 

 • Begint rond de 6 maanden en na 3 jaren zouden volledige zinnen moeten kunnen uitgesproken worden.

Vertraagde ontwikkeling op gebied van visus : 

 • Op 1 maand zicht tot 12-20cm en zwart-wit, op 3 maanden zicht op iets grotere afstand, gezichtsherkenning, oog-volgbewegingen en oog-handcoördinatie en op 7 maanden zien van kleuren.

Vertraagde ontwikkeling op gebied van gehoor : 

 • op 1 maand geluiden herkennen en erop reageren
 • op 3 maanden lachen als reactie op stemmen, geluiden maken, geluiden nabootsen en het hoofd draaien naar geluiden
 • op 7 maanden reageren op eigen naam, onderscheiden van emoties aan de hand van de toon van de stem en reageren op geluid door zelf geluid te maken.