Osteopathie Praktijk Goossens

Sporters
 

Home

Medewerkers

Algemeen

Praktisch

Indicaties

Baby’s en Kinderen

Sporters

Nuttige links

 

 

 

 

Praktijkadres:
     Ginderbuiten 213 bus 1
     2400 Mol (B)

Telefoon : 0032 (0)14/32.00.62
GSM Erwin: 0032 (0)496/08.12.09

GSM Koen: 0032 (0)468/23.96.34
Mail : info@osteopathiepraktijkgoossens.be

 

De mogelijkheid om met behulp van osteopathie het risico op niet-traumatische kwetsuren te verminderen is hoe langer hoe meer ingeburgerd bij verschillende disciplines uit de sportwereld en dit niet enkel ter preventie van blessures maar ook voor een sneller herstel in geval van kwetsuren.

 

Een bewegingsverlies ter hoogte van bijvoorbeeld het bekken en/of de wervelkolom kan immers een verhoogde spanning veroorzaken ter hoogte van bepaalde spiergroepen met een verhoogd risico op spierkwetsuren zoals contracturen, verrekkingen en zelfs spierscheuren tot gevolg, maar kan ook een verhoogd risico veroorzaken op overbelastingsklachten met ontstekingen als resultaat. Eveneens kunnen er ook ter hoogte van de perifere gewrichten van de onderste en bovenste ledematen bewegingsbeperkingen ontstaan met dezelfde te vermijden gevolgen als resultaat.

 

Een osteopaat met enige ervaring in deze materie kan deze blokkades vroegtijdig opsporen en corrigeren zodanig dat het risico op blessures kan gereduceerd worden. Eveneens zal de nadelige invloed van deze blokkades op de wendbaarheid, startsnelheid alsook op het recuperatievermogen verminderen. Naast deze bewegingsbeperkingen kan er ook uitvoerig aandacht besteed worden aan aspecten uit de voeding met ontegensprekelijk een invloed op het spijsverteringsapparaat. Het verzurende effect van snelle suikers, (rood) vlees, koemelkproducten etc is bijvoorbeeld reeds algemeen gekend. Hiernaast wordt ook de algemene lichaamshouding gecontroleerd met de nodige aandacht voor eventuele correctie door middel van steunzolen alsook de invloed van het kaakgewricht op de lichaamshouding (dankzij research Milan Lab). Zo nodig zal de osteopaat in samenspraak met de club- en/of huisarts doorverwijzen naar een specialist, podoloog en indien nodig eventueel naar een tandarts met ervaring in deze materie. Individueel advies naar uit te voeren stretching- en/of versterkende oefeningen behoort ook tot de taak van de osteopaat waarna de sporter zelfstandig of met de hulp van een kinesitherapeut en/of revalidatietrainer deze oefeningen verder kan uitvoeren. Een verbetering van met name de rompstabiliteit zal een gunstige invloed hebben op meerdere parameters die bepalend zijn voor het risico op dergelijke niet-traumatische blessures.

 

Op deze manier zal de individuele sporter minder vaak zijn sportprestaties noodgedwongen moeten onderbreken, zal een jeugdige speler zijn/haar evolutieproces minder vaak en minder langdurig onderbroken zien worden en kan eveneens op bestuursniveau een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden.

 

Afhankelijk van het niveau en/of de wensen van de sporter kan een dergelijke screening uitgebreid worden met bijkomende onderzoeken zoals : biochemische testen door middel van  bloed- en/of urineonderzoek, lactaatmetingen, psychologische testen, conditietesten, sportspecifieke proeven en eventueel spierkrachtmetingen en bewegingsanalyses door middel van computergestuurde apparatuur in gespecialiseerde centra. Vanzelfsprekend is dit enkel weggelegd voor topsporters en kan ook zonder deze dure onderzoekstechnieken het risico op niet-traumatische sportblessures gereduceerd worden.